Zipcode JapanJapan Yellow Pages ANNEX

Zipcode Japan

Main Kyoto Kamigyo-ku, Kyoto-shi

There are 577 areas in our Database


« 1 (2) 3 4 5 ... 29 »

 Zip Code  Area 
 Area(Japanese) 
602-0905Ichimatsucho
一松町
602-8471Isshikicho
一色町
602-0824Isshincho
一真町
602-8064Icchome
一町目(上長者町通堀川東入、東堀川通上長者町上る、
602-8134Icchome
一町目(大宮通椹木町下る、大宮通丸太町上る、椹木町
602-8103Icchome
一町目(松屋町通出水下る、松屋町通下立売上る)
602-8446Itsutsujicho
五辻町
602-8238Itoyacho
糸屋町
602-8352Inabacho
稲葉町
602-8497Inuicho
戌亥町
602-8245Inokuma
猪熊
602-0066Ibacho
射場町
602-8025Imakusuriyacho
今薬屋町
602-8292Imashinzaikecho
今新在家町
602-0906Imazushicho
今図子町
602-0033Imadegawacho
今出川町(烏丸通今出川上る、烏丸通今出川下る、今出
602-8454Imadegawacho
今出川町(元誓願寺通浄福寺西入、元誓願寺通浄福寺東
602-8104Ukitacho
浮田町
602-0012Uchigamaecho
内構町
602-0942Utsuboyacho
靭屋町

« 1 (2) 3 4 5 ... 29 »