Zipcode JapanJapan Yellow Pages ANNEX

Zipcode Japan

Main Kyoto Kamigyo-ku, Kyoto-shi

There are 577 areas in our Database


« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 29 »

 Zip Code  Area 
 Area(Japanese) 
602-8401Yakushimaecho
薬師前町
602-8395Shakenagayacho
社家長屋町
602-8394Nishiyanagicho
西柳町
602-8393Toriimaecho
鳥居前町
602-8392Kitamachi
北町(御前通五辻上る、御前通今出川上る、御前通今出
602-8391Shinmeicho
神明町(御前通寺之内下る、御前通今出川上る、御前通
602-8387Higashiimakojicho
東今小路町
602-8386Bakurocho
馬喰町
602-8385Kannonjimonzencho
観音寺門前町
602-8384Kamiyagawacho
紙屋川町
602-8383Nishiimakojicho
西今小路町
602-8382Suenokuchicho
末之口町
602-8381Shinseicho
真盛町
602-8377Higashitatecho
東竪町
602-8376Ohigashicho
大東町
602-8375Okaminocho
大上之町
602-8374Nishimachi
西町(一条通御前西入、一条通紙屋川東入、一条通天神
602-8373Shimoyokocho
下横町
602-8372Shimotatecho
下竪町
602-8371Nishimachi
西町(一条通御前東入)

« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 29 »